Д-р Тодор Нанев

  Д-р Тодор Нанев е завършил медицина през 1984 г. в МУ–Пловдив. Има придобити медицински специалности по „Епидемиология” и „Инфекциозни болести”.

  От 1984 г. работи във Военномедицинска академия, от 2017 г. е ръководител на отделение във Втора клиника по инфекциозни болести.

  Преминава следдипломно обучение по „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи”, „Английски език” и „Компютърна грамотност”.

  Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по инфекциозни болести

  Контакти:

  Телефон: 02/ 92 16 149

  e-mail: