Д-р Красимира Войнова

  Д-р Красимира Войнова е завършила е медицина през 1980 г. в МУ–София. Има придобити медицински специалности по „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”.

  От 2004 г. работи във Военномедицинска академия, от 2017 г. е началник на отделение в Първа клиника по инфекциозни болести.

  Преминава следдипломно обучение по „Бронхология” и „Здравен мениджмънт”.

  Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по белодробни болести.

  Контакти:

  Телефон: 02/ 92 16 135

  e-mail: