Д-р Диана Димитрова

    Д-р Диана Димитрова е завършила медицина през 1985 г. в МУ–София.

    Има придобита медицинска специалност по „Инфекциозни болести”.

    Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по инфекциозни болести.

    Контакти:

    Телефон: 02/ 92 16 152