Д-р Даниела Стойнова

  Д-р Даниела Стойнова е завършила медицина през 1984 г. в МУ–София. Има придобита медицинска специалност по „Инфекциозни болести”.

  От 1992 г. работи във Военномедицинска академия, от 2017 г. е ръководител на отделение във Втора клиника по инфекциозни болести.

  Преминава следдипломно обучение по „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи” и „Анестезиология и интезивно лечение”.

  Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по инфекциозни болести.

  Контакти:

  Телефон: 02/ 92 15 274