Д-р Гинка Делиева-Чулева

  Д-р Гинка Делиева-Чулева е завършила е медицина през 1994 г. в МУ–София. Има придобита медицинска специалност по „Детски болести”.

  От 2010 г. работи във Военномедицинска академия, от 2017 г. е ръководител на отделение във Втора клиника по инфекциозни болести.

  Преминава следдипломно обучение по „Абдоминална ехография”, „Аномалии на отделителната система и ХБН”, „Абдоминална ехография по профили на коремни органи в детска възраст”, „Захарен диабет – диагностика и лечение” и „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България”.

  Участник в 3 научни форума в България.

  Член на Български лекарски съюз и Българска педиатрична асоциация.

  Контакти:

  Телефон: 02/ 92 26 133