Д-р Владимир Пашкунов

   

  Д-р Владимир Пашкунов е завършил медицина през 1979 г. в МУ–София. Има придобита медицинска специалност по „Инфекциозни болести”.

  От 1979 г. работи във Военномедицинска академия, от 2017 г. е началник на отделение в Първа клиника по инфекциозни болести.

  Преминава следдипломно обучение по „Конвенционална и спешна ултразвукова томография на коремни органи”.

  Член на Български лекарски съюз (БЛС) и Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ).

  Контакти:

  Телефон: 02/ 92 15 988