Доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова, д.м.

  Доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова, д.м. е ръководител на Втора клиника по инфекциозни болести

  Завършила е медицина през 1986 г. в МУ–София. Има придобити медицински специалности по „Инфекциозни болести” и „Вътрешни болести”.

  През 2011 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” на тема „Организация на дейността на болничните лечебни заведения на ВМА при биологична атака”.

  От 1991 г. работи във Военномедицинска академия, от 2017 г. е ръководител на Втора клиника по инфекциозни болести.

  От 2016 г. заема академична длъжност „Доцент”.

  Преминава следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в САЩ и Нидерландия. Самостоятелен автор на монографията „Коронавирусни инфекции, ТОРС и БИРС”.

  Автор и съавтор на над 30 реални пълнотекстови научни публикации и на над 40 научни съобщения.

  Хоноруван преподавател по „Инфекциозни болести” на студенти от специалностите „Медицина” и „Медицинска сестра” при Медицински факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

  Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по инфекциозни болести и European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.

  Контакти:

  Телефон: 02/ 92 15 987

   e-mail: