Доц. д-р Илия Маринов, д.м.

  Доц. д-р Илия Маринов, д.м., е роден на 27 юни 1958 г. в село Красен, област Добрич. Завършва "Медицина" през 1981 г. в Медицинския университет във Варна. Има призната специалност по психиатрия от 1991 г.

  Работи като: началник на медицинска служба в поделение № 26220 в Царево и поделение № 38210 в Ямбол (1985-1989 г.); ординатор „Психиатрична клиника”-ВМА (1989 – 1991 г.); старши помощник- „Медицинско управление” – Генерален щаб /ГЩ/ (1991 – 1992 г.); зам.-началник на Център по психопрофилактика – ГЩ (1992 – 1997 г.); началник на Център по военна психология и психопрофилактика – ГЩ (1997 – 2009 г.), началник на Център по психично здраве и превенция /ЦЗПЗ/ във ВМА (2009-2015 г.). От 2015 до 2017 г. заема длъжността „доцент“ в ЦПЗП-ВМА.

  През 2012 г. доц. Маринов защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на тема „Превенция и контрол на посттравматичния стрес при участие в операции извън страната“.  През 2014 г. е избран с решение на Академичния съвет на ВМА за доцент.

  Завършил е редица следдипломни квалификации:

  • 3-месечен курс по военна психология с лектор проф. Джордж Лоурънс – главен армейски изследовател US Army (1993 г.)
  • Психологически аспекти на бедствията – Словения (2000 г.)
  • Терапия на зависимости (2001 г.)
  • Здравен мениджмънт – ВМА-София (2002 г.)
  • Наставничество и супервизия (2005 г.)
  • Съдебно-психиатрична експертиза (2005 г.)
  • Психотерапевтичен тренинг – Българска асоциация по психотерапия (2008 г.)
  • Субституиращо лечение с метадон (2015 г.)

  Под редакцията на доц. Маринов са издадени множество наръчници и ръководстава, касаещи психологичната работа в армейската среда, като:

  - Приложно ръководство и методики за психологична работа на командния състав от Българската армия, психопрофилактични и изследователски програми – Военно издателство – София, 1995 г.

  • Наръчник по приложна военна психология за командния състав от Българската армия – "Военно издателство", София, 2000 г.
  • Сборник от научни доклади и съобщения „Превенция на самоубийствата в период на преход – възможности и трудности” – "Военно издателство", София, 2000 г.
  • Практическо ръководство за провеждане на занятия по лидерска подготовка – II-ри модул – "Военно издателство", София, 2003 г.
  • Какво трябва да знаем за тревожните разстройства – "Военно издателство", София, 2003 г.
  • Наръчник по лидерска подготовка (трети модул) – "Военно издателство", София, 2004 г.
  • Наръчник по лидерска подготовка (четвърти модул) – "Военно издателство", София, 2004 г.
  • Наръчник за превенция на самоубийствата и антикризисна работа при опити за самоубийства и реализирани самоубийства в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА– "Военно издателство", София, 2012 г.

  Доц. Маринов има научни интереси и над 80 публикации в областта на психичното здраве, военната психология, превенцията на посттравматичния стрес и лидерството във военната организация.

  Основни експертни области:

  • Промоция и превенция на психичното здраве
  • Обучение и тренинг в психосоциални умения
  • Разработване, провеждане и анализ на качествени изследователски методики
  • Фокус групи
  • Дълбочинни интервюта
  • Оценка и развитие на информираността на различни обществени групи
  • Организационно консултиране
  • Мениджмънт на човешки ресурси

  Член на е на Българската психиатрична асоциация и Българския лекарски съюз (БЛС).