Доц. д-р Жасмина Михайлова, д.м., началник

    Доц. д-р Жасмина Михайлова, дм, има специалности по вътрешни болести и онкология.

    Сертифициран член е на  Европейската организация по медицинска онкология  (ESMO) и представител на България  в ESMO за два мандата (2010-2016 г.), както и член на работната група на медицинските представители за периода 2011-2016 година.

    Доц Михайлова има 28 години клиничен стаж като лекар-онколог, две години от които в Университетската клиника в Перуджа, Италия.

    Научната й работа има над 300 цитирания в различни международни списания и монографии.

    Председател е на Общата онкологична комисия на ВМА.