Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

  Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м. завършва медицина през 2008 г. в МУ–София. Има придобита медицинска специалност по „Инфекциозни болести”.

  През 2016 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” на тема „Неясно фебрилно състояние”.

  От 2009 г. работи във Военномедицинска академия, от 2017 г. заема академична длъжност „Главен аситент” в Първа клиника по инфекциозни болести.

  Преминава специализация по „Инфекциозни болести” в Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland. Преминава следдипломно обучение по различни теми от инфектологията в Австрия, Гърция, Италия, Франция и Швейцария.

  Самостоятелен автор на монографията „Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход”. Автор и съавтор на над 60 реални пълнотекстови научни публикации и на над 30 научни съобщения.

  Хоноруван преподавател по „Инфекциозни болести” на студенти от специалностите „Медицина” и „Медицинска сестра” при Медицински факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

  Рецензент на научни ръкописи подавани към научни списания с Импакт Фактор („Clinical Rheumatology”, „European Journal of Gastroenterology & Hepatology”, „Hepatitis Monthly” и „Annals of Saudi Medicine”). Носител на наградите „Млад медик на 2015”, „Млад медик на 2017” (в категория Лекари с придобита специалност) и „Дигитално активен лекар на 2017”.

  Печелила 7 пъти ESCMID Attendance Grant за участие в курсове организирани от European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) и 2 пъти FEMS Meeting Attendance Grant за участие в международни конференции. Член на международната редколегия на сп. „Journal of Clinical and Analytical Medicine” и сп. „Annals of Eurаsiаn Medicine”.

  Активен член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), International Society for Infectious Diseases (ISID) и European Study Group on Chlamydiales, Coxiella, Anaplasma, Rickettsia and other Intracellular Bacteria (ESCCAR).

  Контакти:

  Телефон: 02/ 92 26 135

  e-mail: