Проф. д-р Ивона Даскалова, MD, PhD, DSc

    Проф. д-р Ивона Даскалова, MD, PhD, DSc е председател е на Управтителния съвет на Българска диабетна асоциация, академик на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) и представител на България в международната работна група по диабетно стъпало към Международната диабетна федерация. Член на редакционната колегия на редица български и водещо европейско списание по диабетология.

    Родена е в столицата и завършва Медицинския университет в София. Има признати специалности по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, клинична фармакология и терапия, медицинска информатика и здравен мениджмънт. Специализира в Германия, Дания, САЩ.

    Проф. Даскалова е член на Европейската асоциация за изследване на диабета, Американската диабетна асоциация, Световната асоциация за клетъчна трансплантация.

    Научните й интереси са фокусирани върху грижата за диабетно болните и тяхното обучение, фармакологичната терапия с нови лекарствени средства, инсулиновите помпи и постоянния глюкозен мониторинг, панкреасната клетъчна трансплантация.

    Проф. Даскалова е провела множество проучвания върху инсулиновата резистентност, артериалната хипертония, затлъстяването, антидиабетните медикаменти и приложението на инсулин под различни форми, както и фармакодинамиката и фармакокинетиката на новите инсулинови препарати.